Ελλ   Eng
Επιστροφή Προϊόντων/ Υπαναχώρηση
Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να επιστρέψει το Προϊόν που αγόρασε από το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΚΤΚ στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(1) Αποστολής διαφορετικού Προϊόντος από αυτό που παράγγειλε ή αποστολής ελαττωματικού Προϊόντος από την ΚΤΚ.

(2) Αναιτιολόγητης υπαναχώρησής του.

Επιστροφές γίνονται δεκτές με την προϋπόθεση ότι ισχύουν τα ακόλουθα:
 • Το επιστρεφόμενο Προϊόν είναι στην αρχική του κατάσταση (τέλεια κατάσταση πώλησης), δεν έχει χρησιμοποιηθεί, είναι άθικτο, η συσκευασία του είναι αυτή που συνοδεύει το Προϊόν (θήκη, κάψουλα κλπ), είναι άθικτη και σε άριστη κατάσταση.
 • Το επιστρεφόμενο Προϊόν συνοδεύεται από την ηλεκτρονική επιβεβαίωση της συναλλαγής του Πελάτη με την ΚΤΚ για το Προϊόν που επιστρέφεται.
 • Αποστολή ειδοποίησης για την επιστροφή με ηλεκτρονικό μήνυμα προς την ΚΤΚ, στη διεύθυνση numismatic.orders@centralbank.cy εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας παραλαβής του Προϊόντος. Στο μήνυμα πρέπει να αναφέρονται:

  (α) Τα στοιχεία του Πελάτη (όνομα και διεύθυνση).

  (β) Τα στοιχεία της συναλλαγής (αριθμός παραγγελίας, όνομα Προϊόντος κλπ).

  (γ) Ο λόγος επιστροφής του Προϊόντος. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση:

  (i) αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τη σύμβαση, να αναφέρεται η απόφαση του Πελάτη να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση

  (ii) αποστολής διαφορετικού Προϊόντος από την ΚΤΚ, να αναφέρεται ότι το Προϊόν είναι διαφορετικό από αυτό που ορίζεται στην παραγγελία του Πελάτη

  (iii) αποστολής ελαττωματικού Προϊόντος από την ΚΤΚ, να αναφέρεται ότι το Προϊόν είναι ελαττωματικό και να περιγράφεται το ελάττωμα που έχει εντοπίσει ο Πελάτης.
   
 • Το επιστρεφόμενο προϊόν πρέπει να φθάσει στην ΚΤΚ το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της ειδοποίησης για την επιστροφή του με ηλεκτρονικό μήνυμα προς την ΚΤΚ.
 • Σε περίπτωση αποστολής διαφορετικού ή ελαττωματικού Προϊόντος από την ΚΤΚ τα αρχικά έξοδα αποστολής και τυχόν ασφάλισης καθώς και τα έξοδα επιστροφής του Προϊόντος στην ΚΤΚ θα βαρύνουν την ΚΤΚ.
 • Σε περίπτωση αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τη σύμβαση τα αρχικά έξοδα αποστολής και τυχόν ασφάλισης καθώς και τα έξοδα επιστροφής του Προϊόντος θα βαρύνουν τον Πελάτη.
Ο Πελάτης οφείλει να επιδείξει εύλογη φροντίδα για την επιστροφή του Προϊόντος. Ο Πελάτης φέρει την ευθύνη για την απώλεια ή χειροτέρευση του Προϊόντος μέχρι την επιστροφή του στην ΚΤΚ. Η ΚΤΚ έχει δικαίωμα να μην αποδεχτεί την επιστροφή του Προϊόντος σε περίπτωση που διαπιστωθεί χειροτέρευσή του κατά την επιστροφή του στην ΚΤΚ.

Υπό τις πιο πάνω προϋποθέσεις θα γίνεται, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του Προϊόντος από την ΚΤΚ, στο λογαριασμό του Πελάτη, επιστροφή του ποσού που κατέβαλε ο Πελάτης για την αξία του Προϊόντος και, ανάλογα με την περίπτωση, των διαφόρων εξόδων όπως περιγράφεται πιο πάνω.
Καλάθι