Ελλ   Eng
Αποστολή και Παράδοση Προϊόντων
Για την αποστολή των Προϊόντων στον Πελάτη η ΚΤΚ συνεργάζεται με τα Κυπριακά Ταχυδρομεία. Τα Προϊόντα αποστέλλονται μέσω συστημένου ταχυδρομείου και η συστημένη αλληλογραφία (εντός Κύπρου) παραλαμβάνεται από το Ταχυδρομικό γραφείο που εξυπηρετεί τον ταχυδρομικό κωδικό σας. Ο Πελάτης έχει την ευθύνη για οποιαδήποτε λάθη ή κενά στη διεύθυνση που δηλώνει.

Tα Προϊόντα αναμένεται να φθάσουν στον προορισμό τους εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της παραγγελίας. Ο πιο πάνω χρόνος είναι ενδεικτικός και αναφέρεται αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης. Για προορισμούς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδέχεται να χρειασθεί περισσότερος χρόνος.  Η ΚΤΚ δεν φέρει ευθύνη για καθυστερήσεις στην παράδοση των Προϊόντων που οφείλονται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή σε ενέργειες ή παραλείψεις των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.Καλάθι