Ελλ   Eng

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου νομισματικών ειδών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Εισαγωγή
Η ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου νομισματικών ειδών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου παρέχει συνεχή και έγκαιρη ενημέρωση για τις κυπριακές νομισματικές εκδόσεις και διευκολύνει τους συλλέκτες να διεκπεραιώνουν τις αγορές τους σε συλλεκτικά κέρματα και άλλα νομισματικά είδη που εκδίδει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, εκτός των κυπριακών κερμάτων ευρώ που εκδίδει για κυκλοφορία στα πλαίσια του Ευρωσυστήματος, εκδίδει συλλεκτικά κέρματα και σετ κερμάτων σε περιορισμένες ποσότητες.

Οι συλλεκτικές εκδόσεις συνήθως αντλούν τη θεματολογία τους από την πολιτιστική κληρονομιά, την ιστορία και τη φύση της Κύπρου ή εκδίδονται σε ανάμνηση σημαντικών γεγονότων, π.χ. ένταξη της Κύπρου στη ζώνη του ευρώ κ.α.

Ψηφιδωτό από την Oικία του Διόνυσου στη Πάφο. Απεικονίζεται στο σετ κερμάτων 2009.

Σύντομη Ιστορία του Κυπριακού Νομίσματος
Το κυπριακό νόμισμα έχει ιστορία πάνω από 2.500 χρόνια. Το πρώτο κυπριακό νόμισμα κόπηκε τον 6ο αιώνα π.Χ. και ήταν ασημένιο.

Η ιστορία του κυπριακού νομίσματος ακολουθεί την κατά καιρούς πολυκύμαντη και ταραχώδη πορεία της ιστορίας της Κύπρου και είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, εφόσον οι διάφοροι κατακτητές που πέρασαν από το νησί εισήγαγαν τη δική τους νομισματική μονάδα. Ως εκ τούτου, στην κυπριακή ιστορία του νομίσματος έχουν καταγραφεί, μεταξύ άλλων, ο στατήρας, ο οβολός, Ρωμαϊκά και Βυζαντινά νομίσματα, το γρόσσο, το δηνάριο, το κάρτζι, ο παράς, η πιάστρα και η λίρα.

Με την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960, η κυπριακή λίρα καθορίσθηκε ως η νομισματική μονάδα του κράτους. Αρχικά η κυπριακή λίρα υποδιαιρείτο σε 1.000 μιλς. Το 1983, εισήχθη νέα υποδιαίρεση της κυπριακής λίρας, το σεντ, σε αντικατάσταση του μιλ. Το νομισματικό σύστημα παρέμεινε το ίδιο, εφόσον η κυπριακή λίρα συνέχισε να είναι η νομισματική μονάδα της Κύπρου, με μόνη αλλαγή την υποδιαίρεσή της σε 100 σεντ αντί σε 1.000 μιλς.

Με την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη του ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2008, το ευρώ αντικατέστησε την κυπριακή λίρα ως το νόμισμα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Συλλεκτικές Εκδόσεις
H ΚΤΚ έχει εκδώσει σε περιορισμένες ποσότητες συλλεκτικά σετ όλων των σειρών των κερμάτων που κυκλοφόρησαν/κυκλοφορούν στην Κύπρο, καθώς και σημαντικό αριθμό συλλεκτικών κερμάτων, με σχέδια κυρίως Κυπρίων καλλιτεχνών, δημιουργώντας έτσι μια πλούσια σειρά. Η εν λόγω σειρά καλύπτει σημαντικά γεγονότα όπως τους Ολυμπιακούς Αγώνες, την Τρίτη Χιλιετία, την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη ζώνη του ευρώ καθώς και θέματα από την άγρια ζωή της Κύπρου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συλλεκτικό κέρμα που εκδόθηκε με την ευκαιρία της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το οποίο παρουσιάζει τον Τρίτωνα να σαλπίζει τη γέννηση της Αφροδίτης έχει διακριθεί παγκοσμίως. Συγκεκριμένα, έχει πάρει το πρώτο βραβείο σε διαγωνισμό που έγινε το 2005 στη Νομισματική Έκθεση της Vicenza στην Ιταλία, κερδίζοντας τον τίτλο “Το Καλύτερο Κέρμα του Κόσμου, κοπής 2004“ και του έχει, επίσης, απονεμηθεί το 2006, ο τίτλος «Best Crown of the World», σε διαγωνισμό που διοργανώθηκε από τους Krause Publications, εκδότες των «World Coin News».
Κέρματα της Κυπριακής Δημοκρατίας
Κατά τα πρώτα χρόνια της Κυπριακής Δημοκρατίας κυκλοφορούσαν τα κέρματα του δεκαδικού συστήματος που εισήγαγε η Βρετανική αποικιακή διοίκηση το 1955.

Το 1963, λίγο πριν την ίδρυση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), εκδόθηκαν από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, μέσω του Γενικού Λογιστή, τα πρώτα κέρματα της Δημοκρατίας, τα οποία ακολουθούσαν το δεκαδικό σύστημα που εισήχθηκε από τη Βρετανική διοίκηση το 1955. Σύμφωνα με το σύστημα αυτό μια κυπριακή λίρα υποδιαιρείτο σε 1000 μιλς. Οι υποδιαιρέσεις των κερμάτων παρέμειναν οι ίδιες, με εξαίρεση την κατάργηση των 3 μιλς, της μικρότερης υποδιαίρεσης του Βρετανικού συστήματος, και την εισαγωγή του ενός μιλ ως μικρότερης υποδιαίρεσης. Αναλυτικά κυκλοφορούσαν κέρματα με ονομαστικές αξίες 1 μιλ, 5, 25, 50 και 100 μιλς.

Με την ίδρυσή της τον Ιούνιο του 1963, η ΚΤΚ κατέστη υπεύθυνη για την έκδοση του νομίσματος της Δημοκρατίας. Στα χρόνια που ακολούθησαν η ΚΤΚ πραγματοποίησε πολλές εκδόσεις κερμάτων, αρχικά σε μιλς και αργότερα σε σεντ.

Στις 3 Οκτωβρίου 1983, η ΚΤΚ εισήγαγε, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, το δεκαδικό σύστημα με υποδιαίρεση της κυπριακής λίρας σε 100 σεντ. Με την αλλαγή αυτή τέθηκαν σε κυκλοφορία κέρματα με ονομαστικές αξίες ½, 1, 2, 5, 10 και 20 σεντ. Επιπρόσθετα, τον Οκτώβριο του 1991, κυκλοφόρησε κέρμα ονομαστικής αξίας 50 σεντ, με σκοπό τη σταδιακή αντικατάσταση του τραπεζογραμματίου της ίδιας αξίας. Στη συνέχεια, το 1992, το κέρμα του ½ σεντ έπαυσε να είναι νομίμως κυκλοφορούν χρήμα και αποσύρθηκε.

Με την υιοθέτηση του ευρώ ως νομισματικής μονάδας της Κύπρου τέθηκαν σε κυκλοφορία τα κέρματα ευρώ και αποσύρθηκαν τα κέρματα της κυπριακής λίρας.

cbc


Χαρτονομίσματα της Κυπριακής Δημοκρατίας
Τα πρώτα χαρτονομίσματα της Κυπριακής Δημοκρατίας εκδόθηκαν το Δεκέμβριο του 1961 από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, μέσω του Γενικού Λογιστή, του οποίου έφεραν την υπογραφή. Στα χαρτονομίσματα αναγράφονταν οι λέξεις “Κυπριακή Δημοκρατία” στην Ελληνική, Τουρκική και Αγγλική γλώσσα.

Τα πρώτα τραπεζογραμμάτια εκδόθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) το Δεκέμβριο του 1964. Έφεραν την υπογραφή του Διοικητή της ΚΤΚ και ανέγραφαν “Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου” στην Ελληνική, Τουρκική και Αγγλική γλώσσα.

Μέχρι το τέλος του Μαρτίου του 1965, παράλληλα με τα χαρτονομίσματα της Δημοκρατίας, κυκλοφορούσαν ως νόμιμο χρήμα και τα χαρτονομίσματα που εισήγαγε η Βρετανική αποικιακή διοίκηση το 1955.

Αρχικά, τα χαρτονομίσματα/τραπεζογραμμάτια της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν ονομαστικής αξίας 250 μιλς, 500 μιλς, £1 και £5. Στη συνέχεια, εισήχθηκαν τα τραπεζογραμμάτια ονομαστικής αξίας £10 το 1977, 50 σεντ το 1983 και £20 το 1992.

Με την εισαγωγή των σεντ το 1983, η έκδοση των τραπεζογραμματίων με αξίες 250 και 500 μιλς τερματίστηκε. Η ανάγκη χρήσης του τραπεζογραμματίου των 250 μιλς καλύφθηκε με κέρμα ονομαστικής αξίας 20 σεντ, ενώ το τραπεζογραμμάτιο με ονομαστική αξία 500 μιλς αντικαταστήθηκε με το τραπεζογραμμάτιο των 50 σεντ που, στη συνέχεια, αντικαταστήθηκε με κέρμα το 1991.
Με την ένταξη της Κύπρου στην ζώνη του ευρώ τα τραπεζογραμμάτια της Κυπριακής Δημοκρατίας αντικαταστάθηκαν με τα τραπεζογραμμάτια ευρώ.

Καλάθι