Ελλ   Eng
Μεταβίβαση Kυριότητας Προϊόντων – Μεταφορά του Kiνδύνου
Σε συνέχεια λήψης της επιβεβαίωσης πληρωμής του Πελάτη μέσω της πιστωτικής του κάρτας η ΚΤΚ ετοιμάζει και παραδίδει τα Προϊόντα στο μεταφορέα για την αποστολή τους στον Πελάτη.

Η κυριότητα των Προϊόντων μεταβιβάζεται στον Πελάτη με την παράδοση των Προϊόντων στο μεταφορέα προς αποστολή στον Πελάτη.

Ο κίνδυνος για την καταστροφή των Προϊόντων μεταφέρεται στον Πελάτη τη στιγμή που η ΚΤΚ παραδώσει τα Προϊόντα στο μεταφορέα για αποστολή στον Πελάτη.
Καλάθι