Ελλ   Eng
Euro circulation coins 2019

50 κέρματα σε ρολό50 κέρματα σε ρολό50 κέρματα σε ρολό40 κέρματα σε ρολό
Τιμή: €0,50
Μόνο αν αγοραστεί ολόκληρη η σειρά ρολών κερμάτων.
Τιμή: €1,00
Μόνο αν αγοραστεί ολόκληρη η σειρά ρολών κερμάτων.
Τιμή: €2,50
Μόνο αν αγοραστεί ολόκληρη η σειρά ρολών κερμάτων.
Τιμή: €4,00
40 κέρματα σε ρολό40 κέρματα σε ρολό25 κέρματα σε ρολό25 κέρματα σε ρολό
Τιμή: €8,00Τιμή: €20,00Τιμή: €25,00Τιμή: €50,00
Ένα ρολό από κάθε αξία €0,01 - €2
Τιμή: €111,00
Καλάθι