Ελλ   Eng
Αναμνηστικά κέρματα ευρώ

Κοινό Αναμνηστικό Κέρμα για τα 35 Χρόνια ύπαρξης του Προγράμματος ERASMUS+- λαμπρό ακυκλοφόρητο σε κάψουλαΤριάντα χρόνια από την ίδρυση του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου 2020- λαμπρό ακυκλοφόρητο σε κάψουλαΑνάληψη από την Πάφο του ρόλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2017- λαμπρό ακυκλοφόρητο σε κάψουλαΤριαντάχρονα της σημαίας της Ε.E - λαμπρό ακυκλοφόρητο σε κάψουλα
Τιμή: €3,00
Έχει εξαντληθεί!
Τιμή: €3,00
Έχει εξαντληθεί!
Τιμή: €3,00Τιμή: €3,00
Έχει εξαντληθεί!
10η επέτειος ΟΝΕ - λαμπρό ακυκλοφόρητο κέρμα σε κάψουλαΑναμνηστικό Κέρμα για τα 60 Χρόνια από την Ίδρυση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου - λαμπρό ακυκλοφόρητο σε κάψουλα10η επέτειος κυκλοφορίας τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ  - σε κάψουλα10η επέτειος ΟΝΕ - σε θήκη
Τιμή: €3,00Τιμή: €3,00Τιμή: €3,00
Έχει εξαντληθεί!
Τιμή: €6,00
Έχει εξαντληθεί!
Κοινό Αναμνηστικό Κέρμα για τα 35 Χρόνια ύπαρξης του Προγράμματος ERASMUS+ - λαμπρό ακυκλοφόρητο σε κάρταΤριάντα χρόνια από την ίδρυση του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου 2020- λαμπρό ακυκλοφόρητο σε κάρτα
Τιμή: €8,00
Έχει εξαντληθεί!
Τιμή: €8,00
Έχει εξαντληθεί!
Καλάθι