Ελλ   Eng

Γενικοί Όροι

Γενικοί Όροι Χρήσης
 • Παρακαλούμε όπως, πριν από τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται στην ιστοσελίδα eshop.centralbank.cy διαβάσετε προσεκτικά τους Γενικούς Όρους Χρήσης.
   
 • Εφόσον επιλέξετε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας eshop.centralbank.cy θεωρείται ότι έχετε διαβάσει και είσαστε απολύτως σύμφωνοι με τους Γενικούς Όρους Χρήσης.
Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας eshop.centralbank.cy
Σκοπός
Οι Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας eshop.centralbank.cy προσδιορίζουν τους όρους πώλησης ανάμεσα στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (η «ΚΤΚ») και κάθε φυσικό πρόσωπο (ο «Πελάτης»), που σκοπεύει να αγοράσει νομισματικά είδη (τα «Προϊόντα») που διατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΚΤΚ στην ιστοσελίδα eshop.centralbank.cy

Η ΚΤΚ μπορεί να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας eshop.centralbank.cy όποτε κρίνει σκόπιμο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Συνεπώς, ο Πελάτης οφείλει κάθε φορά να ελέγχει τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας eshop.centralbank.cy για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον τους αποδέχεται να προχωρεί στη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

Οι Όροι Χρήσης που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα κατά την υποβολή μιας παραγγελίας είναι αυτοί που ισχύουν για τη συγκεκριμένη παραγγελία. 

 
 
Προσφερόμενα Προϊόντα
Τα Προϊόντα που διατίθενται προς πώληση μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΚΤΚ και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους παρουσιάζονται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Οι φωτογραφίες των Προϊόντων που δημοσιεύονται είναι όσο το δυνατό πιο ακριβείς, αλλά δύναται να μην αποτελούν πανομοιότυπη απεικόνιση των Προϊόντων. Οι φωτογραφίες των Προϊόντων έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση των Πελατών και δεν αποτελούν μέρος της σύμβασης πώλησης.

Παραγγελία

Ο Πελάτης μπορεί να κάνει αγορές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΚΤΚ ως ακολούθως:

 • Επιλέγοντας το εικονίδιο "προσθήκη στο καλάθι" που βρίσκεται κάτω από το Προϊόν που θέλει να παραγγείλει.
 • Καταχωρώντας τα στοιχεία που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας, είτε κάθε φορά που υποβάλλει παραγγελία είτε δημιουργώντας λογαριασμό με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων, ούτως ώστε να μη χρειάζεται να τα καταχωρίζει κάθε φορά.
 • Επιβεβαιώνοντας ότι αποδέχεται τους Γενικούς Όρους Χρήσης.
 • Πληρώνοντας με πιστωτική κάρτα Visa ή MasterCard.
Η διεκπεραίωση κάθε παραγγελίας εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των Προϊόντων.

Για κάθε παραγγελία υπάρχει περιορισμός ανώτατου βάρους δύο (2) κιλών, το οποίο συμπεριλαμβάνει το συνολικό βάρος των Προϊόντων που έχουν παραγγελθεί, των κάψουλων ή/και θηκών όπου υπάρχουν καθώς και του πακέτου αποστολής.  Στην περίπτωση που το συνολικό βάρος θα υπερβαίνει τα δύο κιλά η παραγγελία δεν θα μπορεί αν προχωρήσει και θα εμφανίζεται σχετικό μήνυμα στην οθόνη.

Επιπρόσθετα, για κάθε παραγγελία υπάρχει περιορισμός ανώτατου ποσού €825, αναφορικά με την αξία των προϊόντων που περιλαμβάνονται μέσα στο καλάθι.  Στην περίπτωση που η αξία των προϊόντων θα υπερβαίνει το ποσό των €825, η παραγγελία δεν θα μπορεί να προχωρήσει και θα εμφανίζεται σχετικό μήνυμα στην οθόνη.

Η ΚΤΚ επιφυλάσει το δικαίωμα επιβολής επιπρόσθετων περιορισμών με τροποποίηση των Όρων Xρήσης.

Η παραγγελία θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί μόνο μετά την αποστολή του αριθμού παραγγελίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πελάτη.
Πληρωμή
Η πληρωμή των αγορών πραγματοποιείται με τη χρήση πιστωτικής κάρτας. Γίνονται δεκτές οι πιστωτικές κάρτες Visa και MasterCard. Ο λογαριασμός του πελάτη χρεώνεται με την αποδοχή της παραγγελίας. Οι συναλλαγές στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΚΤΚ προστατεύονται από ανώτατα συστήματα  ασφαλείας «Secure Socket Layer (SSL)», τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών μέσω διαδικτύου.

Μεταβίβαση Kυριότητας Προϊόντων – Μεταφορά του Kiνδύνου
Σε συνέχεια λήψης της επιβεβαίωσης πληρωμής του Πελάτη μέσω της πιστωτικής του κάρτας η ΚΤΚ ετοιμάζει και παραδίδει τα Προϊόντα στο μεταφορέα για την αποστολή τους στον Πελάτη.

Η κυριότητα των Προϊόντων μεταβιβάζεται στον Πελάτη με την παράδοση των Προϊόντων στο μεταφορέα προς αποστολή στον Πελάτη.

Ο κίνδυνος για την καταστροφή των Προϊόντων μεταφέρεται στον Πελάτη τη στιγμή που η ΚΤΚ παραδώσει τα Προϊόντα στο μεταφορέα για αποστολή στον Πελάτη.

Τιμές και Έξοδα Αποστολής
Οι τιμές των Προϊόντων που διατίθενται προς πώληση και που αναγράφονται κάτω από κάθε Προϊόν συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ, όπου αυτός νόμιμα επιβάλλεται.  Στις λεπτομέρειες κάθε Προϊόντος παρουσιάζονται και οι τιμές χωρίς ΦΠΑ, οι οποίες ισχύουν για παράδοση Προϊόντων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής και ασφάλισης.  Τα έξοδα αποστολής είναι τα κόστη ταχυδρομείου, διεκπεραίωσης της παραγγελίας και συσκευασίας του πακέτου αποστολής. Τα έξοδα αυτά υπολογίζονται με βάση το βάρος και τον προορισμό αποστολής των Προϊόντων. Τα έξοδα ασφάλισης υπολογίζονται ανάλογα με την αξία του πακέτου αποστολής.  Το τελικό κόστος κάθε παραγγελίας υπολογίζεται αφού προστεθούν στην τιμή του Προϊόντος όλα τα πιο πάνω αναφερόμενα έξοδα, για το ύψος των οποίων θα ενημερώνεται ο Πελάτης.

Οι τιμές που χρεώνονται στον Πελάτη είναι οι ισχύουσες κατά την υποβολή της παραγγελίας.

Η ΚΤΚ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών των Προϊόντων. Οποιαδήποτε τροποποίηση των τιμών δεν θα επηρεάζει παραγγελίες, οι οποίες ολοκληρώθηκαν πριν την τροποποίηση.

Αποστολή και Παράδοση Προϊόντων
Για την αποστολή των Προϊόντων στον Πελάτη η ΚΤΚ συνεργάζεται με τα Κυπριακά Ταχυδρομεία. Τα Προϊόντα αποστέλλονται μέσω συστημένου ταχυδρομείου και η συστημένη αλληλογραφία (εντός Κύπρου) παραλαμβάνεται από το Ταχυδρομικό γραφείο που εξυπηρετεί τον ταχυδρομικό κωδικό σας. Ο Πελάτης έχει την ευθύνη για οποιαδήποτε λάθη ή κενά στη διεύθυνση που δηλώνει.

Tα Προϊόντα αναμένεται να φθάσουν στον προορισμό τους εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της παραγγελίας. Ο πιο πάνω χρόνος είναι ενδεικτικός και αναφέρεται αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης. Για προορισμούς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδέχεται να χρειασθεί περισσότερος χρόνος.  Η ΚΤΚ δεν φέρει ευθύνη για καθυστερήσεις στην παράδοση των Προϊόντων που οφείλονται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή σε ενέργειες ή παραλείψεις των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.
Ασφάλιση
Στον πελάτη παρέχεται με κάποιο κόστος ασφαλιστική κάλυψη για τη συνολική αξία του πακέτου αποστολής.
Επιστροφή Προϊόντων/ Υπαναχώρηση
Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να επιστρέψει το Προϊόν που αγόρασε από το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΚΤΚ στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(1) Αποστολής διαφορετικού Προϊόντος από αυτό που παράγγειλε ή αποστολής ελαττωματικού Προϊόντος από την ΚΤΚ.

(2) Αναιτιολόγητης υπαναχώρησής του.

Επιστροφές γίνονται δεκτές με την προϋπόθεση ότι ισχύουν τα ακόλουθα:
 • Το επιστρεφόμενο Προϊόν είναι στην αρχική του κατάσταση (τέλεια κατάσταση πώλησης), δεν έχει χρησιμοποιηθεί, είναι άθικτο, η συσκευασία του είναι αυτή που συνοδεύει το Προϊόν (θήκη, κάψουλα κλπ), είναι άθικτη και σε άριστη κατάσταση.
 • Το επιστρεφόμενο Προϊόν συνοδεύεται από την ηλεκτρονική επιβεβαίωση της συναλλαγής του Πελάτη με την ΚΤΚ για το Προϊόν που επιστρέφεται.
 • Αποστολή ειδοποίησης για την επιστροφή με ηλεκτρονικό μήνυμα προς την ΚΤΚ, στη διεύθυνση numismatic.orders@centralbank.cy εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας παραλαβής του Προϊόντος. Στο μήνυμα πρέπει να αναφέρονται:

  (α) Τα στοιχεία του Πελάτη (όνομα και διεύθυνση).

  (β) Τα στοιχεία της συναλλαγής (αριθμός παραγγελίας, όνομα Προϊόντος κλπ).

  (γ) Ο λόγος επιστροφής του Προϊόντος. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση:

  (i) αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τη σύμβαση, να αναφέρεται η απόφαση του Πελάτη να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση

  (ii) αποστολής διαφορετικού Προϊόντος από την ΚΤΚ, να αναφέρεται ότι το Προϊόν είναι διαφορετικό από αυτό που ορίζεται στην παραγγελία του Πελάτη

  (iii) αποστολής ελαττωματικού Προϊόντος από την ΚΤΚ, να αναφέρεται ότι το Προϊόν είναι ελαττωματικό και να περιγράφεται το ελάττωμα που έχει εντοπίσει ο Πελάτης.
   
 • Το επιστρεφόμενο προϊόν πρέπει να φθάσει στην ΚΤΚ το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της ειδοποίησης για την επιστροφή του με ηλεκτρονικό μήνυμα προς την ΚΤΚ.
 • Σε περίπτωση αποστολής διαφορετικού ή ελαττωματικού Προϊόντος από την ΚΤΚ τα αρχικά έξοδα αποστολής και τυχόν ασφάλισης καθώς και τα έξοδα επιστροφής του Προϊόντος στην ΚΤΚ θα βαρύνουν την ΚΤΚ.
 • Σε περίπτωση αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τη σύμβαση τα αρχικά έξοδα αποστολής και τυχόν ασφάλισης καθώς και τα έξοδα επιστροφής του Προϊόντος θα βαρύνουν τον Πελάτη.
Ο Πελάτης οφείλει να επιδείξει εύλογη φροντίδα για την επιστροφή του Προϊόντος. Ο Πελάτης φέρει την ευθύνη για την απώλεια ή χειροτέρευση του Προϊόντος μέχρι την επιστροφή του στην ΚΤΚ. Η ΚΤΚ έχει δικαίωμα να μην αποδεχτεί την επιστροφή του Προϊόντος σε περίπτωση που διαπιστωθεί χειροτέρευσή του κατά την επιστροφή του στην ΚΤΚ.

Υπό τις πιο πάνω προϋποθέσεις θα γίνεται, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του Προϊόντος από την ΚΤΚ, στο λογαριασμό του Πελάτη, επιστροφή του ποσού που κατέβαλε ο Πελάτης για την αξία του Προϊόντος και, ανάλογα με την περίπτωση, των διαφόρων εξόδων όπως περιγράφεται πιο πάνω.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) είναι υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει απευθείας από τα υποκείμενα των δεδομένων ή από άλλες πηγές για σκοπούς άσκησης των αρμοδιοτήτων της και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό της (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων.

Για την αγορά νομισματικών αντικειμένων που εκδίδει η ΚΤΚ και διαθέτει από τα ταμεία της, τα προσωπικά σας δεδομένα θα τυγχάνουν επεξεργασίας από την ΚΤΚ για σκοπούς διεκπεραίωσης των αγορών σας και επικοινωνίας μαζί σας για οτιδήποτε τυχόν προκύψει σε σχέση με αυτές, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης αγοράς της οποίας είσαστε συμβαλλόμενο μέρος.

Στις περιπτώσεις όπου αιτείστε (με παραγγελία) την αγορά και αποστολή σ’ εσάς νομισματικών αντικειμένων που εκδίδει η ΚΤΚ, τα προσωπικά σας δεδομένα θα τυγχάνουν επεξεργασίας από την ΚΤΚ και θα κοινοποιούνται από την ΚΤΚ σε εξωτερικούς της συνεργάτες (Belugga Web Ltd, JCC Payment Systems, Brink’s Cyprus (Private Security Services) Ltd και Κυπριακά Ταχυδρομεία) για σκοπούς διεκπεραίωσης των παραγγελιών σας και, αν χρειάζεται, επικοινωνίας μαζί σας για οτιδήποτε τυχόν προκύψει σε σχέση με αυτές.

Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων έχετε δικαίωμα:
 • α) Ενημέρωσης και πληροφόρησης,
 • β) πρόσβασης,
 • γ) διόρθωσης και διαγραφής,
 • δ) εναντίωσης.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία αναφορικά με τον τρόπο που η ΚΤΚ συλλέγει, χρησιμοποιεί και προστατεύει τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην ιστοσελίδα της ΚΤΚ.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Λειτουργό Προστασίας Δεδομένων της ΚΤΚ στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

dataprotectionofficer@centralbank.cy

Περιορισμός Ευθύνης της ΚΤΚ
Ως η παράγραφος «Περιορισμός Ευθύνης Δικτύου» στους  Όρους Χρήσης του Δικτυακού τόπου της ΚΤΚ.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία
Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από τις διατάξεις των νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Για οποιαδήποτε διαφορά που απορρέει από τους παρόντες Όρους Χρήσης αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Καλάθι