Ελλ   Eng

Ιστορική αναδρομή του κυπριακού νομίσματος

Κέρματα της Κυπριακής Δημοκρατίας
Κατά τα πρώτα χρόνια της Κυπριακής Δημοκρατίας κυκλοφορούσαν τα κέρματα του δεκαδικού συστήματος που εισήγαγε η Βρετανική αποικιακή διοίκηση το 1955.

Το 1963, λίγο πριν την ίδρυση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), εκδόθηκαν από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, μέσω του Γενικού Λογιστή, τα πρώτα κέρματα της Δημοκρατίας, τα οποία ακολουθούσαν το δεκαδικό σύστημα που εισήχθηκε από τη Βρετανική διοίκηση το 1955. Σύμφωνα με το σύστημα αυτό μια κυπριακή λίρα υποδιαιρείτο σε 1000 μιλς. Οι υποδιαιρέσεις των κερμάτων παρέμειναν οι ίδιες, με εξαίρεση την κατάργηση των 3 μιλς, της μικρότερης υποδιαίρεσης του Βρετανικού συστήματος, και την εισαγωγή του ενός μιλ ως μικρότερης υποδιαίρεσης. Αναλυτικά κυκλοφορούσαν κέρματα με ονομαστικές αξίες 1 μιλ, 5, 25, 50 και 100 μιλς.

Με την ίδρυσή της τον Ιούνιο του 1963, η ΚΤΚ κατέστη υπεύθυνη για την έκδοση του νομίσματος της Δημοκρατίας. Στα χρόνια που ακολούθησαν η ΚΤΚ πραγματοποίησε πολλές εκδόσεις κερμάτων, αρχικά σε μιλς και αργότερα σε σεντ.

Στις 3 Οκτωβρίου 1983, η ΚΤΚ εισήγαγε, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, το δεκαδικό σύστημα με υποδιαίρεση της κυπριακής λίρας σε 100 σεντ. Με την αλλαγή αυτή τέθηκαν σε κυκλοφορία κέρματα με ονομαστικές αξίες ½, 1, 2, 5, 10 και 20 σεντ. Επιπρόσθετα, τον Οκτώβριο του 1991, κυκλοφόρησε κέρμα ονομαστικής αξίας 50 σεντ, με σκοπό τη σταδιακή αντικατάσταση του τραπεζογραμματίου της ίδιας αξίας. Στη συνέχεια, το 1992, το κέρμα του ½ σεντ έπαυσε να είναι νομίμως κυκλοφορούν χρήμα και αποσύρθηκε.

Με την υιοθέτηση του ευρώ ως νομισματικής μονάδας της Κύπρου τέθηκαν σε κυκλοφορία τα κέρματα ευρώ και αποσύρθηκαν τα κέρματα της κυπριακής λίρας.

cbc

Καλάθι