Ελλ   Eng
Euro circulation coins 2013 > 50 coins in a roll
Back /data/Media/2c
Enlarge

/data/Media/2c
Enlarge


2013
€0,02
50 coins in a roll
Nominal Value: €0,02
Year of Issue: 2013
Quality: Uncirculated
Mintage: 100.000 coins
Diameter: 18,75 mm
Weight: 154,00 grams
Metal: Copper-covered steel
Artist: Tatiana Soteropoulos and Erik Maell
Mint: Bank of Greece/Mint
Description: Κοινή Ευρωπαϊκή Όψη: Χάρτης της Ευρώπης σε σχέση με την Αφρική και την Ασία, σε μια υδρόγειο σφαίρα.
Εθνική Όψη: Το αγρινό, χαρακτηριστικό είδος της πανίδας της Κύπρου.  Αντιπροσωπεύει την κυπριακή φύση.
(Σημ. Οι απεικονίσεις παρουσιάζουν τα κέρματα κοπής2008.)
Price: €1,00
Sold out!