Ελλ   Eng

Ιστορική αναδρομή του κυπριακού νομίσματος

Χαρτονομίσματα της Κυπριακής Δημοκρατίας
Τα πρώτα χαρτονομίσματα της Κυπριακής Δημοκρατίας εκδόθηκαν το Δεκέμβριο του 1961 από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, μέσω του Γενικού Λογιστή, του οποίου έφεραν την υπογραφή. Στα χαρτονομίσματα αναγράφονταν οι λέξεις “Κυπριακή Δημοκρατία” στην Ελληνική, Τουρκική και Αγγλική γλώσσα.

Τα πρώτα τραπεζογραμμάτια εκδόθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) το Δεκέμβριο του 1964. Έφεραν την υπογραφή του Διοικητή της ΚΤΚ και ανέγραφαν “Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου” στην Ελληνική, Τουρκική και Αγγλική γλώσσα.

Μέχρι το τέλος του Μαρτίου του 1965, παράλληλα με τα χαρτονομίσματα της Δημοκρατίας, κυκλοφορούσαν ως νόμιμο χρήμα και τα χαρτονομίσματα που εισήγαγε η Βρετανική αποικιακή διοίκηση το 1955.

Αρχικά, τα χαρτονομίσματα/τραπεζογραμμάτια της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν ονομαστικής αξίας 250 μιλς, 500 μιλς, £1 και £5. Στη συνέχεια, εισήχθηκαν τα τραπεζογραμμάτια ονομαστικής αξίας £10 το 1977, 50 σεντ το 1983 και £20 το 1992.

Με την εισαγωγή των σεντ το 1983, η έκδοση των τραπεζογραμματίων με αξίες 250 και 500 μιλς τερματίστηκε. Η ανάγκη χρήσης του τραπεζογραμματίου των 250 μιλς καλύφθηκε με κέρμα ονομαστικής αξίας 20 σεντ, ενώ το τραπεζογραμμάτιο με ονομαστική αξία 500 μιλς αντικαταστήθηκε με το τραπεζογραμμάτιο των 50 σεντ που, στη συνέχεια, αντικαταστήθηκε με κέρμα το 1991.
Με την ένταξη της Κύπρου στην ζώνη του ευρώ τα τραπεζογραμμάτια της Κυπριακής Δημοκρατίας αντικαταστάθηκαν με τα τραπεζογραμμάτια ευρώ.
Καλάθι