Ελλ   Eng

Ιστορική αναδρομή του κυπριακού νομίσματος

Σύντομη Ιστορία του Κυπριακού Νομίσματος
Το κυπριακό νόμισμα έχει ιστορία πάνω από 2.500 χρόνια. Το πρώτο κυπριακό νόμισμα κόπηκε τον 6ο αιώνα π.Χ. και ήταν ασημένιο.

Η ιστορία του κυπριακού νομίσματος ακολουθεί την κατά καιρούς πολυκύμαντη και ταραχώδη πορεία της ιστορίας της Κύπρου και είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, εφόσον οι διάφοροι κατακτητές που πέρασαν από το νησί εισήγαγαν τη δική τους νομισματική μονάδα. Ως εκ τούτου, στην κυπριακή ιστορία του νομίσματος έχουν καταγραφεί, μεταξύ άλλων, ο στατήρας, ο οβολός, Ρωμαϊκά και Βυζαντινά νομίσματα, το γρόσσο, το δηνάριο, το κάρτζι, ο παράς, η πιάστρα και η λίρα.

Με την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960, η κυπριακή λίρα καθορίσθηκε ως η νομισματική μονάδα του κράτους. Αρχικά η κυπριακή λίρα υποδιαιρείτο σε 1.000 μιλς. Το 1983, εισήχθη νέα υποδιαίρεση της κυπριακής λίρας, το σεντ, σε αντικατάσταση του μιλ. Το νομισματικό σύστημα παρέμεινε το ίδιο, εφόσον η κυπριακή λίρα συνέχισε να είναι η νομισματική μονάδα της Κύπρου, με μόνη αλλαγή την υποδιαίρεσή της σε 100 σεντ αντί σε 1.000 μιλς.

Με την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη του ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2008, το ευρώ αντικατέστησε την κυπριακή λίρα ως το νόμισμα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Καλάθι